Khuyến mãi Khuyến mãi

Tranh Trúc Chỉ Phòng Thờ

Tranh trúc chỉ phòng thờ không chỉ để trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa 


Tranh trúc chỉ trong phòng thờ là một hình thức trang trí phổ biến trong không gian tâm linh, đặc biệt trong nhà ở. Không chỉ là đồ vật dùng để trang trí, mà nó làm tăng sự ấm cúng, thiêng liêng, cao quý trong phòng thờ.  

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Hoa Sen DECORNOW DCN-TC316

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Chim Hạc DECORNOW DCN-TC317

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Hoa Sen DECORNOW DCN-TC328

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Chim Hạc DECORNOW DCN-TC327

1.332.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Cha Mẹ DECORNOW DCN-TC315

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Cá Chép DECORNOW DCN-TC310

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Cá Chép DECORNOW DCN-TC309

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Thác Nước DECORNOW DCN-TC308

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Thư Pháp Tổ Tiên DECORNOW DCN-TC302

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Thư Pháp Tổ Tiên DECORNOW DCN-TC291

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Thư Pháp Nhẫn Đức DECORNOW DCN-TC290

1.998.000₫

Bộ Đôi Tranh Trúc Chỉ In Dọc Mẫu Hoa Sen DECORNOW DCN-TC271

1.998.000₫

Ngoài ra, tranh trúc chỉ trong phòng thờ cũng mang lại một sự cân bằng trong không gian, tạo nên một sự kết nối giữa con người và vũ trụ. Tranh được đặt tại bàn thờ hoặc treo lên, một đồ vật không thể thiếu trong không gian thờ cúng. 
 

Sản phẩm đã xem

Thu gọn