top 10 câu thần chú của phật giáo quan trọng và phổ biến

Top 10 câu thần chú của Phật giáo quan trọng và phổ biến nhất

Đánh Giá post

Những âm thanh thiêng liêng thần chú của Phật giáo không chỉ mang lại sự bình an cho tâm hồn mà còn giúp thanh lọc tâm trí và khai mở trí tuệ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá top 10 câu thần chú của Phật giáo phổ biến nhất, mỗi câu mang theo những ý nghĩa sâu sắc và tác dụng đặc biệt. Hãy cùng tìm hiểu và cảm nhận sức mạnh của những lời kinh chú này, để tìm thấy sự tĩnh lặng và an yên trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.

Top 10 câu thần chú của Phật giáo quan trọng và phổ biến nhất

Dưới đây là 10 câu thần chú của Phật Giáo quan trọng và phổ biến nhất

Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát

Tên phiên âm: OM MANI PADME HUM

Phiên âm tiếng Việt: Ôm Ma-ni Pê-mê Hung.

Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát
Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát

Lục Tự Đại Minh Chú, còn được gọi là “Om Mani Padme Hum,” là một trong những câu thần chú nổi tiếng và được tôn kính nhất trong Phật giáo, đặc biệt liên quan đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chú này được cho là mang lại sự bảo vệ, bình an, và giác ngộ cho những ai tụng niệm.

video

Thần chú của Đức Tara Xanh 

Tên phiên âm: OM TARE TUTTARE TURE SOHA 

Phiên âm tiếng Việt: Ôm Ta-rê Tu-ta-rê Tu-rê Soha

Thần chú của Đức Tara Xanh 

Trong truyền thống Phật giáo, Đức Tara Xanh (hay còn gọi là Độ Mẫu Lục Độ Phật Mẫu) được coi là hiện thân của lòng từ bi và bảo hộ. Thần chú của Đức Tara Xanh, “Om Tare Tuttare Ture Soha,” là một trong những thần chú mạnh mẽ và phổ biến nhất, được tụng niệm để kêu gọi sự bảo vệ, giải thoát khỏi sợ hãi, và mang lại sự an lạc.

video

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Tên phiên âm: OM A RA PA TSA NA DHIH

Phiên âm tiếng Việt: Ôm A Ra-pa Sa Na Đi

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hay còn gọi là Manjushri, là hiện thân của trí tuệ trong Phật giáo. Thần chú của Ngài, “Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhih,” được tụng niệm để khai mở trí tuệ, phát triển sự thông minh, và đạt được sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của vạn vật.

video

Tâm Chú Chuẩn Đề

Tên phiên âm: OM CALE CULE CUNDI SOHA

Phiên âm tiếng Việt: Ôm Ca-lê Cu-lê Cun-đi Soha

Tâm Chú Chuẩn Đề

Chuẩn Đề Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, được biết đến với lòng từ bi và sự bảo hộ đối với chúng sinh. 

Câu tâm chú của Ngài, “Om Cale Cule Cundi Svaha,” là một thần chú mạnh mẽ và phổ biến, thường được tụng niệm để đạt được sự bảo hộ, thanh tịnh nghiệp chướng, và phát triển trí tuệ.

video

Tâm Chú Lăng Nghiêm

Tên phiên âm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA.

Phiên âm tiếng Việt: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha

Tâm Chú Lăng Nghiêm

Câu Tâm Chú Lăng Nghiêm, hay còn gọi là Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú, là một trong những thần chú quan trọng và mạnh mẽ nhất trong Phật giáo. 

Thần chú này được tụng niệm để bảo vệ thân tâm, thanh lọc nghiệp chướng, và phát triển trí tuệ sâu xa. Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú có khả năng bảo hộ chúng sinh khỏi mọi hiểm nguy và khổ đau, mang lại sự an lạc và thanh tịnh.

video

Thần chú của Phật Di Đà

Tên phiên âm: OM AMI DEWA HRIH

Phiên âm tiếng Việt: Ôm A-mi Đê-goa Ri

Thần chú của Phật Di Đà

Phật Di Đà (Amitabha Buddha), còn được biết đến là Phật A Di Đà, là hiện thân của ánh sáng vô lượng và đời sống vô lượng trong Phật giáo. Ngài là biểu tượng của sự từ bi và trí tuệ vô biên, và được tôn kính rộng rãi trong các truyền thống Phật giáo, đặc biệt là Tịnh Độ Tông.

Câu thần chú của Phật Di Đà, “Om Ami Dewa Hrih,” là một trong những thần chú phổ biến nhất và được tụng niệm để cầu nguyện sự gia hộ, bình an, và hướng đến cõi Tây Phương Cực Lạc.

video

Thần chú của Phật Thích Ca Mâu Ni

Tên phiên âm: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA

Phiên âm tiếng Việt: Ôm-muni-muni-maha-muniye-soha

Thần chú của Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật Thích Ca Mâu Ni, hay còn gọi là Shakyamuni Buddha, là vị Phật lịch sử, người đã đạt giác ngộ và truyền dạy con đường giải thoát cho chúng sinh. Thần chú của Ngài, “Om Muni Muni Maha Muniye Svaha,” là một trong những thần chú quan trọng và phổ biến nhất trong Phật giáo, được tụng niệm để tôn kính và cầu nguyện sự gia hộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

video

Thần chú Địa Tạng Bồ Tát

Tên phiên âm: OM PRA MANI DHANI SOHA

Phiên âm tiếng Việt: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha

Thần chú Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Bồ Tát, còn được gọi là Ksitigarbha, là một vị Bồ Tát nổi tiếng với lòng từ bi vô hạn, đặc biệt là trong việc cứu độ chúng sinh trong các cõi địa ngục và những nơi tối tăm. Thần chú của Ngài, “Om Ha Ha Ha Vismaye Svaha,” được tụng niệm để cầu nguyện sự gia hộ, giải thoát khỏi khổ đau và nghiệp chướng, và đạt được sự an lạc và bình an.

video

Thần chú của vị thần tài Phật giáo Zambala

Tên phiên âm: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA

Phiên âm tiếng Việt: Ôm-zabala-jaedin-jaya-soha

Thần chú của vị thần tài Phật giáo Zambala

Zambala, còn được gọi là Dzambhala, là vị thần tài trong Phật giáo, tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và bảo hộ. Thần chú của Ngài, “Om Jambhala Jalendraya Svaha,” được tụng niệm để cầu nguyện sự thịnh vượng, tài lộc, và bảo hộ khỏi những khó khăn tài chính.

Video

Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh

Tên phiên âm: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA

Phiên âm tiếng Việt: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha

Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh, hay còn gọi là Prajnaparamita Hridaya Sutra, là một trong những kinh điển quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Kinh này trình bày tinh túy của trí tuệ siêu việt (prajnaparamita) và được tụng niệm để khai mở trí tuệ, giải thoát khỏi vô minh, và đạt đến giác ngộ.

Xem thêm: Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Nguồn gốc và tác dụng khi tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Câu thần chú cuối của Bát Nhã Tâm Kinh là một phần quan trọng, thể hiện sự giải thoát và đạt đến bờ giác ngộ

Video

Bài viết trên đã cho chúng ta thấy được 10 câu thần chú của Phật giáo quan trọng và phổ biến nhất. Giúp cho con người có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Bạn nên trì tụng mỗi ngày nhé.

Thông tin liên hệ của DecorNow tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm cho khách hàng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

MỤC LỤC