Sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 – Hướng dẫn chi tiết để hóa giải

5/5 - (3 bình chọn)

Ảnh hưởng của sao hạn có thể tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào sao nào chiếu mệnh và cách hóa giải của mỗi người. Một số sao mang lại may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống, trong khi một số khác có thể gây ra khó khăn, thử thách và bất ổn. Hãy cùng DecorNow theo dõi Sao hạn theo tuổi năm 2024 – Hướng dẫn chi tiết để hóa giải

Sao hạn theo tuổi năm 2024 - Hướng dẫn chi tiết để hóa giải
Sao hạn theo tuổi năm 2024 – Hướng dẫn chi tiết để hóa giải

Sao hạn theo tuổi năm 2024 là gì?

Cúng sao giải hạn
Cúng sao giải hạn (Sao hạn theo tuổi năm 2024)

Sao hạn là một thuật ngữ trong phong thủy và chiêm tinh học Á Đông, chỉ một loại sao chiếu mệnh có ảnh hưởng đến vận mệnh của một người trong một năm cụ thể. Mỗi năm, sao hạn sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố như năm sinh và tuổi của mỗi người. Ảnh hưởng của sao hạn có thể tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào sao nào chiếu mệnh và cách hóa giải của mỗi người. Một số sao mang lại may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống, trong khi một số khác có thể gây ra khó khăn, thử thách và bất ổn. Người ta tin rằng việc hiểu rõ sao hạn theo tuổi của mình và áp dụng các biện pháp hóa giải phù hợp có thể giúp giảm bớt những ảnh hưởng xấu và tăng cường những điều may mắn, từ đó cải thiện mệnh số và chất lượng cuộc sống.

Tuổi và sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Tý

Các tuổi TýNăm sinhSao – Hạn 2024 nam mạngSao – Hạn 2024 nữ mạng
Tuổi Mậu Tý2008Sao Thái Âm – Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Bính Tý1996Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ MộSao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Giáp Tý1984Sao Thái Dương – Hạn Toán TậnSao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Nhâm Tý1972Sao Thái Âm – Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Canh Tý1960Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ MộSao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Mậu Tý1948Sao Thái Dương – Hạn Thiên LaSao Thổ Tú – Hạn Diêm Vương
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Sửu

Các tuổi SửuNăm sinhSao – Hạn 2024 nam mạngSao – Hạn 2024 nữ mạng
Tuổi Kỷ Sửu2009Sao Kế Đô – Hạn Địa VõngSao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Tân Sửu1961Sao La Hầu – Hạn Tam KheoSao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Quý Sửu1973Sao Kế Đô – Hạn Địa VõngSao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Ất Sửu1985Sao Thái Bạch – Hạn Thiên TinhSao Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Tuổi Đinh Sửu1997Sao La Hầu – Hạn Tam KheoSao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Kỷ Sửu1949sao Thái Bạch – Hạn Toán TậnSao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Dần

Các tuổi DầnNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Canh Dần2010Sao Vân Hán – Hạn Thiên LaSao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Mậu Dần1998Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh TuyềnSao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Bính Dần1986Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên TinhSao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tuổi Giáp Dần1974Sao Vân Hán – Hạn Thiên LaSao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Nhâm Dần1962Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh TuyềnSao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Canh Dần1950Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên TinhSao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Mão

Các tuổi MãoNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Tân Mão2011Sao Thái Dương – Hạn Toán TậnSao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Kỷ Mão1999Sao Thái Âm – Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Đinh Mão1987Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ MộSao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Ất Mão1975Sao Thái Dương – Hạn Toán TậnSao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Quý Mão1963Sao Thái Âm – Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Tân Mão1951Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ MộSao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Thìn

Các tuổi ThìnNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Nhâm Thìn2012Sao Thái Bạch – Hạn Thiên TinhSao Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Tuổi Canh Thìn2000Sao Kế Đô – Hạn Địa VõngSao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Mậu Thìn1988Sao La Hầu – Hạn Tam KheoSao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Bính Thìn1976Sao Thái Bạch – Hạn Toán TậnSao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Giáp Thìn1964Sao Kế Đô – Hạn Địa VõngSao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Nhâm Thìn1952Sao La Hầu – Hạn Tam KheoSao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Tỵ

Các tuổi TỵNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Tân Tỵ2001Sao Vân Hán – Hạn Thiên LaSao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Kỷ Tỵ1989Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh TuyềnSao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Đinh Tỵ1977Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên TinhSao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tuổi Ất Tỵ1965Sao Vân Hán – Hạn Thiên LaSao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Quý Tỵ1953Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh TuyềnSao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Ngọ

Các tuổi NgọNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Nhâm Ngọ2002Sao Thái Dương – Hạn Toán TậnSao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Canh Ngọ1990Sao Thái Âm – Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Mậu Ngọ1978Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ MộSao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Bính Ngọ1966Sao Thái Dương – Hạn Thiên LaSao Thổ Tú – Hạn Diêm Vương
Tuổi Giáp Ngọ1954Sao Thái Âm – Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Mùi

Các tuổi MùiNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Quý Mùi2003Sao Thái Bạch – Hạn Thiên TinhSao Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Tuổi Tân Mùi1991Sao Kế Đô – Hạn Địa VõngSao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Kỷ Mùi1979Sao La Hầu – Hạn Tam KheoSao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Đinh Mùi1967Sao Thái Bạch – Hạn Toán TậnSao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyền
Tuổi Ất Mùi1955Sao Kế Đô – Hạn Địa VõngSao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Thân

Các tuổi ThânNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Giáp Thân2004Sao Thủy Diệu – Hạn Ngũ MộSao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Nhâm Thân1992Sao Vân Hán – Hạn Thiên LaSao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Canh Thân1980Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh TuyểnSao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Mậu Thân1968Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên TinhSao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Tuổi Bính Thân1956Sao Vân Hán – Hạn Địa VõngSao La Hầu – Hạn Địa Võng
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Dậu

Các tuổi DậuNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Ất Dậu2005Sao Thổ Tú – Hạn Tam KheoSao Vân Hán – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Quý Dậu1993Sao Thái Dương – Hạn Toán TậnSao Thổ Tú – Hạn Huỳnh Tuyển
Tuổi Tân Dậu1981Sao Thái Âm – Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch – Hạn Thiên La
Tuổi Kỷ Dậu1969Sao Thổ Tú – Hạn Ngũ MộSao Vân Hán – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Đinh Dậu1957Sao Thái Dương – Hạn Thiên LaSao Thổ Tú – Hạn Diêm Vương
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Tuất

Các tuổi TuấtNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Bính Tuất2006Sao La Hầu – Hạn Tam KheoSao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Giáp Tuất1994Sao Thái Bạch – Hạn Thiên TinhSao Thái Âm – Hạn Tam Kheo
Tuổi Nhâm Tuất1982Sao Kế Đô – Hạn Địa VõngSao Thái Dương – Hạn Địa Võng
Tuổi Canh Tuất1970Sao La Hầu – Hạn Tam KheoSao Kế Đô – Hạn Thiên Tinh
Tuổi Mậu Tuất1958Sao Thái Bạch – Hạn Toán TậnSao Thái Âm – Hạn Huỳnh Tuyển
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao hạn theo tuổi năm 2024 cho người tuổi Hợi

Các tuổi HợiNăm sinhSao – Hạn năm 2024 nam mạngSao – Hạn năm 2024 nữ mạng
Tuổi Đinh Hợi2007Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh TuyểnSao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Ất Hợi1995Sao Thủy Diệu – Hạn Ngũ MộSao Mộc Đức – Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Quý Hợi1983Sao Vân Hán – Hạn Thiên LaSao La Hầu – Hạn Diêm Vương
Tuổi Tân Hợi1971Sao Mộc Đức – Hạn Huỳnh TuyểnSao Thủy Diệu – Hạn Toán Tận
Tuổi Kỷ Hợi1959Sao Thủy Diệu – Hạn Thiên TinhSao Mộc Đức – Hạn Tam Kheo
Bảng sao hạn theo tuổi năm 2024

Ảnh hưởng của các sao hạn theo tuổi năm 2024

Ảnh hưởng của sao hạn theo tuổi năm 2024 đối với sức khỏe, công việc và tình cảm có thể rất khác nhau tùy thuộc vào từng sao chiếu mệnh. Dưới đây là một số thông tin chi tiết cụ thể về ảnh hưởng của một số sao hạn phổ biến:

Các sao hạn theo tuổi năm 2024
Các sao hạn theo tuổi năm 2024

Sao Thái Âm

 • Sức khỏe: Sao Thái Âm thường mang lại sức khỏe ổn định, nhưng đôi khi có thể gặp vấn đề về đường hô hấp hoặc tiêu hóa.
 • Công việc: Thường mang lại may mắn trong công việc, nhất là liên quan đến việc ký kết hợp đồng hoặc thăng tiến.
 • Tình cảm: Mối quan hệ cá nhân có thể trở nên sâu đậm hơn, nhưng đôi khi cần chú ý đến sự hiểu lầm không đáng có.

Sao Kế Đô

 • Sức khỏe: Cần chú ý đến các vấn đề về xương khớp và tuần hoàn máu.
 • Công việc: Sao này có thể gây ra trở ngại, chậm trễ hoặc thất bại trong một số dự án.
 • Tình cảm: Cảm xúc có thể trở nên không ổn định, dễ phát sinh mâu thuẫn hoặc hiểu lầm trong mối quan hệ.

Sao Thổ Tú

 • Sức khỏe: Cần phòng tránh tai nạn hoặc chấn thương, đặc biệt là liên quan đến chân hoặc cột sống.
 • Công việc: Sao Thổ Tú mang lại sự kiên trì và khả năng chịu đựng, giúp vượt qua thách thức.
 • Tình cảm: Mối quan hệ có thể gặp thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thông cảm từ cả hai phía.

Sao Thái Dương

 • Sức khỏe: Thường mang lại sức khỏe tốt, tăng cường sức đề kháng.
 • Công việc: Sao Thái Dương giúp cải thiện uy tín và có cơ hội thăng tiến, thành công trong sự nghiệp.
 • Tình cảm: Mối quan hệ cá nhân có thể trở nên ấm áp và gắn kết hơn.

Sao Thủy Diệu

 • Sức khỏe: Cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến da và hệ thống thần kinh.
 • Công việc: Sao này thúc đẩy sự sáng tạo và trí tuệ, nhưng đôi khi có thể gây ra hiểu lầm hoặc thông tin sai lệch.
 • Tình cảm: Giao tiếp là chìa khóa, hãy chú ý đến cách bạn diễn đạt và lắng nghe đối phương.

Sao La Hầu

 • Sức khỏe: Cần đề phòng tai nạn hoặc chấn thương, đặc biệt là liên quan đến lửa hoặc nhiệt. Hãy cẩn thận và tránh những hoạt động mạo hiểm.
 • Công việc: Sao này có thể mang lại sự năng động và quyết đoán, nhưng cũng dễ gây ra tranh cãi hoặc hiểu lầm. Hãy kiểm soát cảm xúc của mình và tìm cách hòa giải.
 • Tình cảm: Cảm xúc có thể trở nên nóng nảy hoặc dễ thay đổi. Cần chú trọng kiềm chế và sự thông cảm trong các mối quan hệ.

Sao Thái Bạch

 • Sức khỏe: Cần chú ý đến vấn đề liên quan đến mắt và áp lực tinh thần. Thư giãn và chăm sóc sức khỏe là cần thiết.
 • Công việc: Sao Thái Bạch có thể gây ra những trở ngại hoặc chậm trễ. Hãy kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực.
 • Tình cảm: Có thể xuất hiện khoảng cách hoặc hiểu lầm trong các mối quan hệ. Cần thẳng thắn và kiên nhẫn giải quyết mọi vấn đề.

Sao Vân Hớn

 • Sức khỏe: Sao Vân Hớn có thể mang lại vấn đề liên quan đến hệ thần kinh và căng thẳng. Cần chú trọng nghỉ ngơi và giảm stress.
 • Công việc: Có thể gặp phải những rối rắm không đáng có hoặc hiểu lầm với đồng nghiệp. Cần kiên nhẫn và cẩn trọng trong giao tiếp.
 • Tình cảm: Mối quan hệ có thể trải qua giai đoạn thử thách, cần chú trọng giao tiếp mở cửa và tránh hiểu lầm không đáng có.

Sao Mộc Đức

 • Sức khỏe: Thường mang lại sức khỏe tốt và tinh thần sảng khoái. Cần duy trì lối sống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng.
 • Công việc: Sao Mộc Đức thường đem lại may mắn trong công việc, cơ hội để thăng tiến và mở rộng mạng lưới.
 • Tình cảm: Mối quan hệ cá nhân có thể phát triển tốt đẹp, nhất là khi chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.

Các hạn ảnh hưởng năm 2024

HẠN HUỲNH TUYỀN

Gặp hạn Huỳnh tuyền, có chứng đau đầu, xây xẩm. Không nên mưu lợi bằng đường thủy, đừng bảo chứng cho ai vì ắt sẽ sanh chuyện bất lợi.

HẠN TAM KHEO

Gặp hạn Tam kheo đề phòng đau chân tay, chứng phong thấp hay là lo buồn cho người thân yêu. Tránh tụ họp chỗ đông người e gặp sự rủi ro. Tránh khiêu khích, nên nhẫn nhịn. Đề phòng thương tích tay chân, ngăn ngừa, giữ gìn củi lửa cho lắm.

HẠN NGŨ MỘ

Gặp hạn Ngũ mộ, hao tài, bất an. Chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ vì sẽ có tai bay họa gởi. Phòng tài hao của mất. Tránh mua đồ không có hóa đơn.

HẠN THIÊN TINH

Gặp hạn Thiên tinh, đề phòng ngộ độc, có thai chớ vói lấy đồ trên cao, e bị té trụy thai, nguy hiểm, cũng nên đề phòng lúc ăn uống kẻo ngộ độc. Đau ốm nên thành tâm cầu chư Phật độ cho mới qua khỏi.

HẠN TOÁN TẬN

Gặp hạn Toán tận, hao tài, ngộ trúng. Đi đường đem tiền nhiều hoặc đồ nữ trang quý giá ắt bị cướp giựt và tánh mạng cũng lâm nguy. Chớ có hùm hạp hay đi khai thác lâm sản ắt gặp tai nạn.

HẠN THIÊN LA

Gặp hạn Thiên la, đề phòng cảnh phu thê ly cách, nhẫn nhịn trong nhà để tránh cảnh đó, chớ ghen tuông gắt gỏng mà chuyện bé xé ra to.

HẠN ĐỊA VÕNG

Gặp hạn Địa võng, kỵ đi với ai lúc trời tối. Chớ cho người ngủ trọ, tránh mua đồ lậu hay đồ quốc cấm.

HẠN DIÊM VƯƠNG

Gặp hạn Diêm vương, đau lâu ma gặp ắt khó thoát nhưng về mưu sanh thì tốt, được tài lộc dồi dào, vui vẻ.

Cách giải hạn các sao hạn theo tuổi năm 2024

Hóa giải hoặc giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của sao hạn là một phần quan trọng trong việc cải thiện và bảo vệ vận mệnh. Dựa theo bảng sao hạn theo tuổi năm 2024 dưới đây là một số biện pháp phổ biến:Lễ Cúng Sao Giải Hạn Sao Hạn Theo Tuổi Năm 2024:

 • Thực hiện nghi lễ cúng sao giải hạn tại nhà hoặc tại chùa vào đầu năm hoặc vào thời điểm sao hạn bắt đầu chiếu mệnh.
 • Lễ vật thường bao gồm hoa, trái cây, hương, và đèn cầy. Một số nghi lễ có thể đòi hỏi các vật phẩm cụ thể khác tùy thuộc vào sao hạn và phong tục địa phương.

Dùng Vật Phẩm Phong Thủy:

 • Đeo các vật phẩm phong thủy có khả năng chuyển hóa năng lượng tiêu cực như đá quý, amulets, hoặc các biểu tượng may mắn.
 • Mỗi sao hạn có vật phẩm phong thủy tương ứng khác nhau nên cần lựa chọn đúng loại.
 • Có thể treo tranh phong thủy tại nhà

Tuân Thủ Màu Sắc Hợp Mệnh:

 • Sử dụng và mặc trang phục với màu sắc hợp mệnh hoặc có khả năng hóa giải sao hạn.
 • Mỗi sao hạn có màu sắc hợp và kỵ khác nhau, nên tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng.

Chú Ý Đến Hướng Nhà Và Phòng Làm Việc:

 • Sắp xếp lại không gian sống và làm việc để tránh hướng xấu hoặc hướng mà sao hạn chiếu vào.
 • Có thể sử dụng la bàn phong thủy để xác định hướng tốt.

Thực Hành Thiền Định Và Tĩnh Tâm:

 • Thiền định giúp tăng cường năng lượng tích cực và giảm bớt stress do sao hạn gây ra.
 • Tạo thói quen thiền định hàng ngày để nâng cao sức khỏe tâm linh.
 • Bạn có thể tham khảo 1 số mẫu tranh giúp tăng sự thiền định

Thực Hiện Các Việc Lành, Giữ Ý Nghĩ Tích Cực:

 • Thực hiện các việc lành như từ thiện, giúp đỡ người khác để tạo năng lượng tích cực và hóa giải hạn.
 • Giữ tâm trạng và suy nghĩ lạc quan, tránh tiêu cực và ác ý.

Tranh trúc chỉ in DECORNOW – Nơi uy tín thỉnh tranh phong thủy

Vinh dự là thương hiệu tranh trang trí đầu tiên được #VTV#HTV phỏng vấn và đưa tin là sản phẩm đáng tiêu dùng. Chất lượng sản phẩm tại DecorNow có rất nhiều điểm đặc biệt hơn so với các dòng tranh bằng vải trên thị trường:

 • Công nghệ mặt tranh độc quyền, khác biệt với thị trường, mặt tranh với ánh sáng nổi tạo chiều sâu và độ sắc nét cao
 • Khung tranh được làm bằng PE Composite vân gỗ cao cấp, cách nhiệt, cách điện chống va đập, chống ẩm và mối mọt
 • Kết hợp công nghệ hiện đại bật/tắt tự động với hệ thống đèn LED được thiết kế riêng bởi kỹ sư chuyên ngành Điện
 • Độ bền sản phẩm 10 – 20 năm, siêu bền bỉ, tiết kiệm điện
 • Đặc biệt, có hoạ sĩ thiết kế theo mẫu đặt riêng
Tranh trúc chỉ DecorNow
Tranh trúc chỉ DecorNow

Thông tin liên hệ của DecorNow để tư vấn mọi thắc mắc và cần hỗ trợ về sản phẩm từ khách hàng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *