Chú Lăng Nghiêm - Nội dung và sự nhiệm màu của Chú Lăng Nghiêm mang lại

Chú Lăng Nghiêm – Nội dung và sự nhiệm màu của Chú Lăng Nghiêm mang lại

5/5 - (2 bình chọn)

Chú Lăng Nghiêm là bài kinh có 554 câu, được xem là bài kinh dài nhất với khó tụng trong Phật giáo. Cùng với độ khó đó, đây là bài kinh có nhiều công dụng kỳ diệu nhất. Cùng DecorNow tìm hiểu nội dung, ý nghĩa và công năng Chú Lăng Nghiêm mang lại cho người thọ trì tụng kinh này.

Công năng Chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm có vị trí quan trọng trong Phật giáo, được các chùa, sư thầy đưa vào thời khoá công phu khuya và trì tụng đều đặn mỗi ngày. Công năng Chú Lăng Nghiêm là không phải bàn cãi. Kinh Chú Lăng Nghiêm được các sư thầy và Phật tử tin rằng có thể xua đuổi tà ma, oán khí, phá bỏ Tham – Sân – Si đạt thành tựu công đức.

Bài Chú Lăng Nghiêm mang lại sự kỳ diệu cho người tụng thường xuyên. Từng câu từ đầu đến cuối đều là pháp môn tâm địa của chư Phật, từng câu đều chứa công năng Chú Lăng Nghiêm, mỗi chữ trong câu đều là thần lực không cần bàn cãi. Chỉ cần niệm một câu, một chữ, một đệ hoặc cả bài chú đều có thể làm trời đất rung chuyển, quỷ thần khóc lóc, yêu ma sợ hãi. Kinh Chú Lăng Nghiêm mang đến một sự soi sáng cho cuộc đời tăm tối, đau khổ.

Về sự nhiệm màu của Chú Lăng Nghiêm, mọi người quan niệm rằng chỉ cần kiên trì trì tụng kinh Chú Lăng Nghiêm thì nhất định trong tương lai sẽ thành Phật, chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thường xuyên tụng kinh này sẽ giúp tiêu trừ nghiệp chướng từ bao đời tiền kiếp. Tất thảy những điều đó là công năng Chú Lăng Nghiêm.

Công năng Chú Lăng Nghiêm
Công năng Chú Lăng Nghiêm

>> Xem thêm: Chú Vãng Sanh – Nội dung và ý nghĩa Vãng Sanh Thần Chú

Câu chuyện về kinh Chú Lăng Nghiêm

Sự nhiệm màu của Chú Lăng Nghiêm bắt đầu khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cứu Tôn giả A Nan trước tà thuật của nàng Ma-đăng-già. Lúc này, Tôn giả A Nan mê muội suýt mất phạm hạnh, Đức Phật nhờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến thuyết giảng kinh Chú Lăng Nghiêm cho Tôn giả A Nan, thoát khỏi u mê từ ma thuật của Ma-đăng-già.

Tụng kinh Chú Lăng Nghiêm có thể hoá giải ái nghiệp, tiêu trừ những chướng ngại trên con đường tu tập chứng quả. Tuy nhiên, việc cho rằng tụng kinh Chú Lăng Nghiêm thì bản thân người tụng sẽ không thể có vợ, hoặc có vợ rồi mà tụng kinh này sẽ dẫn tới ly dị. Ý nghĩ đó là sai, trái với nội dung kinh Chú Lăng Nghiêm, trái với luân thường đạo lý, không phù hợp với Phật pháp.

Cõi Phật có mười vị Phật và tất cả các Ngài đều xuất sinh từ bài Chú Lăng Nghiêm. Mười phương chư Phật đều dựa vào kinh Chú Lăng Nghiêm để gặt hái công quả, đạt thành tựu quả Phật. Các Ngài đều đã hoá thân vô số kiếp để giáo hoá chúng sanh, thọ ký và cứu độ chúng sanh thoát vòng luân hồi, thoát đau khổ. Vì thế, nếu muốn đắc quả A-la-hán đều phải tụng kinh Chú Lăng Nghiêm đều đặn.

Câu chuyện về Chú Lăng Nghiêm
Câu chuyện về kinh Chú Lăng Nghiêm

Tham khảo một số mẫu tranh trúc chỉ NỔI BẬT tăng độ thẫm mỹ cho phòng thờ của DecorNow:

Bài Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt

Sau đây là bài kinh Chú Lăng Nghiêm được dịch từ Âm Phạn, Âm Hán và Âm Việt, được sử dụng trong các buổi tụng trong chùa.

Nam mô Lăng Nghiêm Hội thượng Phật Bồ tát (đọc 3 lần)

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,

Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,

Hườn độ như thị hằng sa chúng,

Tương thử thâm tâm phụng trần sát,

Thị tắc danh vị báo Phật ân:

Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh,

Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,

Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,

Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.

Đại –hùng đại -lực đại -từ-bi,

Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,

Linh ngã tảo đăng vô -thượng giác,

Ư thập phương giới tọa đạo tràng ;

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,

Thước –ca –ra tâm vô động chuyển.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Phật Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát.

Nhĩ thời Thế-Tôn,

Tùng nhục-kế trung,

Dõng bá bảo-quang,

Quang trung dõng xuất ,

Thiên diệp bảo liên,

Hữu hóa Như-Lai,

Tọa bảo hoa trung,

Đảnh phóng thập đạo,

Bá bảo quang-minh,

Nhứt nhứt quang-minh,

Giai biến thị hiện,

Thập hằng hà sa,

Kim-Cang mật tích,

Kình sơn trì sử,

Biến hư-không giới,

Đại chúng ngưỡng quan,

Ủy ái kiêm bảo,

Cầu Phật ai hựu,

Nhứt tâm thính Phật,

Vô-kiến đảnh tướng ,

Phóng quang như Lai.

Bài Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt
Bài Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt

>> Xem thêm: Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm

ĐỆ NHẤT

Nam-mô tát đát tha

Tô già đa da

A ra ha đế

Tam-miệu tam bồ đà tỏa

Nam mô tát đát tha

Phật đà cu tri sắc ni sam

Nam-mô tát bà

Bột đà bột địa

Tát đa bệ tệ

Nam-mô tát đa nẩm

Tam-miệu tam bồ đà

Cu tri nẩm

Ta xá ra bà ca

Tăng già nẩm

Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.

Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.

Nam-mô ta yết rị đà dà di nẩm.

Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm.

Tam-miệu dà ba ra

Ðể ba đa na nẩm.

Nam-mô đề bà ly sắc nỏa.

Nam-mô tất đà da

Tỳ địa da

Ðà ra ly sắc nỏa.

Xá ba noa

Yết ra ha

Ta ha ta ra ma tha nẩm

Nam-mô bạt ra ha ma ni

Nam-mô nhơn dà ra da

Nam-mô bà dà bà đế

Lô đà ra da.

Ô ma bát đế

Ta hê dạ da.

Nam-mô bà dà bà đế

Na ra dả

Noa da

Bàn dá ma ha tam mộ đà da

Nam-mô tất yết rị đa da

Nam-mô bà dà bà đế

Ma ha ca ra da

Ðịa rị bác lặc na

Dà ra tỳ đà ra

Ba noa ca ra da.

A địa mục đế

Thi ma xá na nê

Bà tất nê

Ma đát rị dà noa

Nam-mô tất yết rị đa da

Nam-mô bà dà bà đế

Ða tha dà đa câu ra da

Nam-mô bát đầu ma câu ra da.

Nam-mô bạc xà ra câu ra da.

Nam-mô ma ni câu ra da

Nam-mô dà xà câu ra da

Nam-mô bà dà bà đế

Ðế rị trà

Du ra tây na.

Ba ra ha ra noa ra xà da

Ða tha dà đa da

Nam-mô bà dà bà đế

Nam-mô A di đa bà da

Ða tha dà đa da

A ra ha đế.

Tam-miệu tam bồ đà da

Nam-mô bà dà bà đế

A sô bệ da

Ða tha dà đa da

A ra ha đế

Tam-miệu tam bồ đà da

Nam-mô bà dà bà đế

Bệ xa xà da

Câu lô phệ trụ rị da

Bác ra bà ra xà da

Ða tha dà đa da.

Nam-mô bà dà bà đế

Tam bổ sư bí đa

Tát lân nại ra lặc xà da

Ða tha dà đa da

A ra ha đế

Tam-miệu tam bồ đà da

Nam-mô bà dà bà đế

Xá kê dã mẫu na duệ

Ða tha dà đa da

A ra ha đế

Tam-miệu tam bồ đà da

Nam-mô bà dà bà đế

Lặc đát na kê đô ra xà da

Ða tha dà đa da

A ra ha đế

Tam-miệu tam bồ đà da

Ðế biều

Nam-mô tát yết rị đa

ế đàm bà dà bà đa

Tát đác tha dà đô sắc ni sam

Tát đác đa bát đác lam

Nam-mô a bà ra thị đam

Bác ra đế

Dương kỳ ra

Tát ra bà

Bộ đa yết ra ha

Ni yết ra ha

Yết ca ra ha ni

Bạt ra bí địa da

Sất đà nể

A ca ra

Mật rị trụ

Bát rị đác ra da

Nảnh yết rị

Tát ra bà

Bàn đà na

Mục xoa ni

Tát ra bà

Ðột sắc tra

Ðột tất phạp

Bát na nể

Phạt ra ni

Giả đô ra

Thất đế nẩm

Yết ra ha

Ta ha tát ra nhã xà

Tỳ đa băng ta na yết rị

A sắc tra băng xá đế nẩm

Na xoa sát đác ra nhã xà

Ba ra tát đà na yết rị

A sắc tra nẩm

Ma ha yết ra ha nhã xà

Tỳ đa băng tát na yết rị

Tát bà xá đô lô

Nể bà ra nhã xà

Hô lam đột tất phạp

Nan giá na xá ni

Bí sa xá

Tất đác ra

A kiết ni

Ô đà ca ra nhã xà

A bát ra thị đa câu ra

Ma ha bác ra chiến trì

Ma ha điệp đa

Ma ha đế xà

Ma ha thuế đa xà bà ra

Ma ha bạt ra bàn đà ra

Bà tất nể

A rị da đa ra

Tỳ rị câu tri

Thệ bà tỳ xà da

Bạt xà ra ma lễ để

Tỳ xá lô đa

Bột đằng dõng ca

Bạt xà ra chế hắt na a giá

Ma ra chế bà

Bát ra chất đa

Bạt xà ra thiện trì

Tỳ xá ra giá

Phiến đa xá

Bệ để bà

Bổ thị đa

Tô ma lô ba

Ma ha thuế đa

A rị da đa ra

Ma ha bà ra a bác ra

Bạt xà ra thương yết ra chế bà

Bạt xà ra câu ma rị

Câu lam đà rị

Bạt xà ra hắt tát đa giá

Tỳ địa da

Kiền dá na

Ma rị ca

Khuất tô mẫu

Bà yết ra đá na

Bệ lô giá na

Câu rị da

Dạ ra thố

Sắc ni sam

Tỳ chiếc lam bà ma ni giá.

Bạt xà ra ca na ca ba ra bà.

Lồ xà na

Bạt xà ra đốn trỉ giá

Thuế đa giá

Ca ma ra

Sát sa thi

Ba ra bà.

ế đế di đế

Mẫu đà ra

Yết noa.

Ta bệ ra sám

Quật phạm đô

ấn thố na mạ mạ tỏa.

Kinh Lăng Nghiêm Thần Chú
Kinh Lăng Nghiêm Thần Chú

Tham khảo một số mẫu bài vị Cửu Huyền Thất Tổ, Thần Tài Thổ Địa pha trộn truyền thống và hiện đại hợp phong thuỷ của DecorNow:

ĐỆ NHỊ

Ô Hồng

Rị sắc yết noa

Bác lặc xá tất đa

Tát đác tha

Già đô sắc ni sam

Hổ hồng đô lô ung

Chiêm bà na

Hổ hồng đô lô ung

Tất đam bà na

Hổ hồng đô lô ung

Ba ra sắc địa da

Tam bác xoa

Noa yết ra

Hổ hồng đô lô ung

Tát bà dược xoa

Hắt ra sát ta

Yết ra ha nhã xà

Tỳ đằng băng tát na yết ra

Hổ hồng đô lô ung

Giả đô ra

Thi để nẩm

Yết ra ha

Ta ha tát ra nẩm

Tỳ đằng băng tát na ra

Hổ hồng đô lô ung

Ra xoa

Bà già phạm

Tát đác tha

Già đô sắc ni sam

Ba ra điểm

Xà kiết rị

Ma ha ta ha tát ra

Bột thọ ta ha tát ra

Thất rị sa

Câu tri ta ha tát nê

Ðế lệ a tệ đề thị bà rị đa

Tra tra anh ca

Ma ha bạt xà lô đà ra

Ðế rị bồ bà na

Man trà ra

Ô hồng

Ta tất đế

Bạt bà đô

Mạ mạ

ấn thố na mạ mạ tỏa.

Lăng Nghiêm Thần Chú
Lăng Nghiêm Thần Chú

ĐỆ TAM

Ra xà bà dạ

Chủ ra bạt dạ

A kỳ ni bà dạ

Ô đà ca bà dạ

Tỳ xa bà dạ

Xá tát đa ra bà dạ

Bà ra chước yết ra bà dạ

Ðột sắc xoa bà dạ

A xá nể bà dạ

A ca ra

Mật rị trụ bà dạ

Ðà ra nị bộ di kiếm

Ba già ba đà bà dạ

Ô ra ca bà đa bà dạ

Lặc xà đàn trà bà dạ

Na dà bà dạ

Tỳ điều đát bà dạ

Tô ba ra noa bà dạ

Dược xoa yết ra ha

Ra xoa tư yết ra ha

Tất rị đa yết ra ha

Tỳ xá giá yết ra ha

Bô đa yết ra ha

Cưu bàn trà yết ra ha

Bổ đơn na yết ra ha

Ca tra bổ đơn na yết ra ha

Tất kiền độ yết ra ha

A bá tất ma ra yết ra ha

Ô đàn ma đà yết ra ha

Xa dạ yết ra ha

Hê rị bà đế yết ra ha

Xả đa ha rị nẩm

Yết bà ha rị nẩm

Lô địa ra ha rị nẩm

Mang ta ha rị nẩm

Mê đà ha rị nẩm

Ma xà ha rị nẩm

Xà đa ha rị nữ

Thị tỷ đa ha rị nẩm

Tỳ đa ha rị nẩm

Bà đa ha rị nẩm

A du giá ha rị nữ

Chất đa ha rị nữ

Ðế sam tát bệ sam

Tát bà yết ra ha nẩm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Ba rị bạt ra giả ca

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Trà diễn ni

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Ma ha bát du bát đác dạ

Lô đà ra

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Na ra dạ noa

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Ðát đỏa dà lô trà tây

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Ma ha ca ra

Ma đác rị già noa

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Ca ba rị ca

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di.

Kê ra dạ di

Xà dạ yết ra

Ma độ yết ra

Tát bà ra tha ta đạt na

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân dà dạ di

Kê ra dạ di

Giả đốt ra

Bà kỳ nể

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Tỳ rị dương hất rị tri

Nan đà kê sa ra

Dà noa bác đế

Sách hê dạ

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Na yết na xá ra bà noa

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

A-la-hán

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Tỳ đa ra dà

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Bạt xà ra ba nể

Câu hê dạ câu hê dạ

Ca địa bát đế

Hất rị đởm

Tỳ đà dạ xà

Sân đà dạ di

Kê ra dạ di

Ra xoa vỏng

Bà dà phạm

ấn thố na mạ mạ tỏa.

Kinh Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt
Kinh Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt

>> Xem thêm: Kinh Từ Bi

ĐỆ TỨ

Bà dà phạm

Tát đác đa bát đác ra

Nam-mô tý đô đế

A tất đa na ra lặc ca

Ba ra bà

Tất phổ tra

Tỳ ca tát đác đa bát đế rị

Thập Phật ra thập Phật ra

Ðà ra đà ra

Tần đà ra tần đà ra

Sân đà sân đà

Hổ hồng hổ hồng.

Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra.

Ta ha

Hê hê phấn

A mâu ca da phấn

A ba ra đề ha da phấn

Ba ra bà ra đà phấn

A tố ra

Tỳ đà ra

Ba ca phấn

Tát bà đề bệ tệ phấn

Tát bà na dà tệ phấn

Tát bà dược xoa tệ phấn

Tát bà kiền thát bà tệ phấn

Tát bà bổ đơn na tệ phấn

Ca tra bổ đơn na tệ phấn

Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn.

Tát bà đột sáp tỷ lê

Hất sắc đế tệ phấn

Tát bà thập bà lê tệ phấn

Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn

Tát bà xá ra bà noa tệ phấn.

Tát bà địa đế kê tệ phấn

Tát bà đát ma đà kê tệ phấn

Tát bà tệ đà da

Ra thệ giá lê tệ phấn

Xà dạ yết ra

Ma độ yết ra

Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn.

Tỳ địa dạ

Giá lê tệ phấn

Giả đô ra

Phược kỳ nể tệ phấn

Bạt xà ra

Câu ma rị;

Tỳ đà dạ

La thệ tệ phấn

Ma ha ba ra đinh dương

Xoa kỳ rị tệ phấn

Bạt xà ra thương yết ra dạ

Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn

Ma ha ca ra dạ

Ma ha mạt đát rị ca noa

Nam-mô ta yết rị đa da phấn.

Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn

Bột ra ha mâu ni duệ phấn

A kỳ ni duệ phấn

Ma ha yết rị duệ phấn

yết ra đàn tri duệ phấn

Miệc đát rị duệ phấn

Lao đát rị duệ phấn

Giá văn trà duệ phấn

Yết la ra đác rị duệ phấn.

Ca bát rị duệ phấn

A địa mục chất đa

Ca thi ma xá na

Bà tư nể duệ phấn

Diễn kiết chất

Tát đỏa bà tỏa

Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

Bài Lăng Nghiêm Thần Chú
Bài Lăng Nghiêm Thần Chú

ĐỆ NGŨ

Ðột sắc tra chất đa

A mạt đác rị chất đa

Ô xà ha ra

Dà ba ha ra

Lô địa ra ha ra

Ta bà ha ra

Ma xà ha ra

Xà đa ha ra

Thị tỉ đa ha ra

Bạt lược dạ ha ra

Kiền đà ha ra

Bố sữ ba ha ra

Phả ra ha ra

Bà tả ha ra

Bát ba chất đa

Ðột sắc tra chất đa.

Lao đà ra chất đa

Dược xoa yết ra ha

Ra sát ta yết ra ha

Bế lệ đa yết ra ha

Tỳ xá giá yết ra ha

Bộ đa yết ra ha

Cưu bàn trà yết ra ha

Tất kiền đà yết ra ha

Ô đát ma đà yết ra ha

Xa dạ yết ra ha

A bá tất ma ra yết ra ha.

Trạch khê cách

Trà kỳ ni yết ra ha

Rị Phật đế yết ra ha

Xà di ca yết ra ha

Xá câu ni yết ra ha

Lao đà ra

Nan địa ca yết ra ha

A lam bà yết ra ha

Kiền độ ba ni yết ra ha

Thập phạt ra

Yên ca hê ca

Trị đế dược ca

Ðát lệ đế dược ca

Giả đột thác ca

Ni đề thập phạt ra

Tỉ sam ma thập phạt ra

Bạt để ca

Tỷ để ca

Thất lệ sắc mật ca

Ta nể bát để ca

Tát bà thập phạt ra

Thất lô kiết đế

Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm

A ỷ lô kiềm

Mục khê lô kiềm

Yết rị đột lô kiềm

Yết ra ha

Yết lam yết noa du lam

Ðản đa du lam

Hất rị dạ du lam

Mạt mạ du lam

Bạt rị thất bà du lam

Tỷ lật sắc tra du lam

Ô đà ra du lam

Yết tri du lam

Bạt tất đế du lam

Ô lô du lam

Thường dà du lam

Hắc tất đa du lam

Bạt đà du lam

Ta phòng án dà

Bát ra trượng dà du lam

Bộ đa tỷ đa trà

Trà kỳ ni

Thập bà ra

Ðà đột lô ca

Kiến đốt lô kiết tri

Bà lộ đa tỳ

Tát bát lô

Ha lăng già

Du sa đát ra

Ta na yết ra

Tỳ sa dụ ca

A kỳ ni

Ô đà ca

Mạt ra bệ ra

Kiến đa ra

A ca ra

Mật rị đốt

Ðát liểm bộ ca

Ðịa lật lặc tra

Tỷ rị sắc chất ca

Tát bà na câu ra

Tứ dẫn dà tệ

Yết ra rị dược xoa

Ðác ra sô

Mạt ra thị

Phệ đế sam

Ta bệ sam

Tất đát đa bát đác ra

Ma ha bạt xà lô

Sắc ni sam

Ma ha bát lặc trượng kỳ lam

Dạ ba đột đà

Xá dụ xà na

Biện đát lệ noa

Tỳ đà da

Bàn đàm ca lô di

Ðế thù

Bàn đàm ca lô di

Bát ra tỳ đà

Bàn đàm ca lô di

Ðát điệt tha

Án

A na lệ

Tỳ xá đề

Bệ ra

Bạt xà ra

Ðà rị

Bàn đà bàn đà nể

Bạt xà ra bán ni phấn

Hổ hồng đô lô ung phấn

Ta bà ha.

tung kinh chu lang nghiem
Tụng kinh Chú Lăng Nghiêm

Tham khảo một số mẫu tranh đèn hiện đại của DecorNow trang trí không gian căn nhà:

Ý nghĩa Chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm vô cùng kỳ diệu và là thần chú linh nhất trong Phật giáo. Kinh Chú Lăng Nghiêm đại diện cho 4 hướng và trung tâm. Phương Đông là Tịnh độ Diệu Hỷ quốc do Phật A-súc-bệ chủ trì. Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà tạo nên từ nguyện và công đức của Ngài. Phương Bắc do Bất Không Thành Tựu Phật chủ trì Thắng nghiệp Tịnh độ. Phương Nam do Bảo Sanh Phật chủ trì. Trung tâm được chủ trì bởi Phật Thích Ca Mâu Ni cùng chư Phật.

Kinh Chú Lăng Nghiêm được các vị Phật canh chừng ngũ hướng, ngăn chặn tà ma xâm nhập. Để việc tụng kinh Lăng Nghiêm Thần Chú có hiệu quả, tâm chúng ta phải tịnh, đầu óc trong sáng, tích cực làm việc thiện và kiên trì tu tập.

>> Xem thêm: Kinh Di Lặc là gì?

Kết luận

Chú Lăng Nghiêm với 554 câu là bài kinh dài và khó nhất, tuy nhiên công năng Chú Lăng Nghiêm mang đến lại vô cùng kỳ diệu. Kiên trì tụng kinh Chú Lăng Nghiêm sẽ giúp chúng sanh tạo ra công đức, sớm giải thoát khỏi vòng luân hồi.

Nếu quý khách vẫn đang lựa chọn các loại tranh trang trí phòng thờ, hãy ghé cửa hàng của DecorNow tại đây. Nếu vẫn chưa rõ nên treo tranh như thế nào, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi với các thông tin bên dưới. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của DecorNow sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý khách.

Thông tin liên hệ của DecorNow tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm cho khách hàng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *