Các bậc trong Phật giáo

Các Bậc Trong Phật Giáo? Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng, Thứ Tự Xưng Hô Như Thế Nào?

Đánh Giá post

Các bậc trong Phật giáo là một phần quan trọng, thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của đạo Phật. Phật giáo, với hơn 2500 năm lịch sử, đã phát triển thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau, mỗi hệ phái lại có những quy định và tổ chức riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các cấp bậc trong Phật giáo, cách tính tuổi đạo và phẩm trật trong đạo Phật, danh xưng và cách xưng hô trong Phật giáo, lịch sử thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và những điều kiện để được công nhận tổ chức tôn giáo.

1. Các Bậc Trong Phật Giáo

1.1. Các Bậc Đại Đức

Đại Đức (Bhadanta) là cấp bậc thấp nhất trong hệ thống các bậc trong Phật giáo dành cho các vị tu sĩ đã xuất gia và tu học trong một khoảng thời gian nhất định. Đại Đức thường dùng để gọi Đức Phật, các vị cao tăng, thạc giới và Tăng Đại Đức. Đây là giai đoạn mà các vị tu sĩ đã hoàn thành cơ bản việc học tập giáo lý và bắt đầu thực hành, dẫn dắt các Phật tử khác.

Theo “Tục Cao Tăng Truyện,” vào năm 688 thời nhà Đường, đã có 10 vị Đại đức được chọn ra để giữ gìn và thực hiện các quy tắc. Hiện tại, theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức là các vị Tăng đã thọ Đại giới, có ít nhất 250 giới luật sau 2 năm thọ giới Sa di (10 giới), và đã tu tập ít nhất 2 năm, với tuổi đời tối thiểu là 20 tuổi.

Các bậc trong Phật giáo
Cấp bậc Đại Đức

1.2. Các Bậc Thượng Tọa

Thượng Tọa (Sthavira – Thera) là cấp bậc cao hơn Đại Đức, thường dành cho những tu sĩ đã tu hành và có đóng góp lớn trong việc hoằng pháp, duy trì và phát triển đạo Phật. Những người lên được cấp bậc này thường là những vị trưởng lão có tuổi đời cao. Họ giữ vị trí quan trọng trong Tăng đoàn, thường đảm nhận vai trò giảng dạy Phật pháp.

Để được phong làm Thượng Tọa, một vị tu sĩ thường phải có ít nhất 20 năm tu hành kể từ khi xuất gia và có nhiều công đức trong cộng đồng Phật giáo. Theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa là những Tăng sĩ từ 45 tuổi trở lên, có ít nhất 25 năm tuổi đạo, và có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc. 

Các cấp bậc trong Phật giáo
Cấp bậc thượng tọa

1.3. Các Bậc Hòa Thượng

Hòa Thượng (Upadhyaya – Upajjhaya) là cấp bậc cao nhất trong các cấp bậc trong Phật giáo, còn được biết đến với các danh xưng như Thân giáo sư, Lực sinh, hoặc Y chỉ sư.

Họ là các vị đại trưởng lão có trí tuệ và đức hạnh cao cả. Để đạt được cấp bậc này, một vị tu sĩ phải có ít nhất 40 năm tu hành và tuổi đời trên 60 tuổi có nhiều đóng góp quan trọng cho Phật giáo, và được công nhận bởi cộng đồng Phật giáo. Hòa Thượng thường là những người lãnh đạo các chùa lớn, có uy tín và được tôn kính trong cộng đồng.

Các cấp bậc trong Phật giáo
Cấp bậc Hòa Thượng

1.4. Cấp Bậc Trong Phật Giáo Đối Với Nữ (Ni Bộ)

Trong các bậc trong Phật giáo, nữ tu sĩ, hay còn gọi là Ni, cũng có các cấp bậc tương tự như nam tu sĩ, bao gồm: Sư Cô, Ni Sư, và Ni Trưởng. 

Sư Cô là cấp bậc thấp nhất. Khi một nữ tu sĩ đủ 20 tuổi đời và xuất gia, cô ấy chính thức trở thành tỳ kheo ni và được gọi là Sư cô. Đây là giai đoạn khởi đầu trong cuộc đời tu hành của một nữ tu sĩ, nơi cô bắt đầu học hỏi và thực hành các giáo lý Phật giáo một cách chính thức.

Ni Sư là cấp bậc cao hơn Sư Cô. Khi một Sư cô đạt đến tuổi 40 và đã có 20 năm tu hành, cô ấy được thăng cấp lên Ni sư. Danh xưng này dành cho những tỳ kheo ni có nhiều kinh nghiệm tu hành và đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc về giáo lý Phật giáo. Ni sư thường đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và giảng dạy cho các nữ tu trẻ tuổi hơn.

Đối với các bậc trong Phật giáo, Ni Trưởng (Sư bà) là cấp bậc cao nhất, tương đương với Hòa Thượng trong hệ thống cấp bậc của nam tu sĩ. Khi một tỳ kheo ni đạt đến tuổi 60 và đã có 40 năm tu hành, cô ấy được phong làm Sư bà, danh xưng này ngày nay thường được gọi là Ni trưởng.

Đây là cấp bậc cao nhất dành cho nữ tu sĩ, biểu thị sự tôn kính đối với những đóng góp và đức hạnh của họ trong cộng đồng Phật giáo. Ni trưởng không chỉ là người hướng dẫn tinh thần mà còn thường đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các tổ chức và cơ sở Phật giáo.

Các cấp bậc trong Phật giáo
Cấp bậc Ni Bộ

2. Cách Tính Tuổi Đạo Và Phẩm Trật Của Các Bậc Trong Phật Giáo

Tuổi đạo trong Phật giáo được tính từ ngày một người chính thức xuất gia, tức là ngày nhận giới (cạo tóc và mặc y). Tuổi đạo không chỉ thể hiện thời gian tu hành mà còn là yếu tố quan trọng để xác định các cấp bậc trong Phật giáo.

Phẩm trật trong đạo Phật cũng dựa trên tuổi đạo và công đức của người tu hành. Những người có tuổi đạo cao và có nhiều đóng góp cho cộng đồng Phật giáo thường được phong các cấp bậc cao hơn. Ví dụ, một người có tuổi đạo từ 10 năm trở lên có thể được phong làm Đại Đức, từ 20 năm trở lên có thể trở thành Thượng Tọa, và từ 40 năm trở lên có thể trở thành Hòa Thượng.

3. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Được Thành Lập Năm Nào?

Các cấp bậc trong Phật giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) là tổ chức đại diện cho cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam, được thành lập vào ngày 7 tháng 11 năm 1981. Đây là kết quả của quá trình hợp nhất các tổ chức Phật giáo từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Sự ra đời của GHPGVN đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất, điều phối và phát triển Phật giáo Việt Nam, đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ giữa các tổ chức Phật giáo trong và ngoài nước.

4. Những Điều Kiện Để Được Công Nhận Tổ Chức Tôn Giáo

Các cấp bậc trong Phật giáo
Điều kiện để được công nhận tổ chức Phật giáo

Để được công nhận là một tổ chức tôn giáo tại Việt Nam, một tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi, và lịch sử hình thành rõ ràng: Tổ chức tôn giáo cần có hệ thống giáo lý, giáo luật và lễ nghi được xác định và tuân thủ nghiêm ngặt. Lịch sử hình thành của tổ chức cũng phải rõ ràng và có căn cứ.
  • Có hiến chương, quy chế hoạt động và tổ chức lãnh đạo cụ thể: Tổ chức tôn giáo phải có hiến chương hoặc quy chế hoạt động rõ ràng, có cấu trúc tổ chức lãnh đạo được xác định.
  • Có trụ sở, cơ sở thờ tự và địa chỉ liên lạc cố định: Tổ chức tôn giáo cần có trụ sở và các cơ sở thờ tự được xác định, có địa chỉ liên lạc rõ ràng và cố định.
  • Hoạt động ổn định, liên tục trong một thời gian dài: Tổ chức tôn giáo phải hoạt động ổn định và liên tục trong ít nhất 20 năm tại Việt Nam, có sự đóng góp tích cực vào cộng đồng và xã hội.
  • Tuân thủ pháp luật và không vi phạm đạo đức xã hội: Tổ chức tôn giáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không có các hoạt động vi phạm đạo đức xã hội.

Tham khảo những mẫu tranh trúc chỉ bán chạy nhất DecorNow hiện nay:

666,0003,920,000
888,0006,000,000
1,998,0005,120,000
295,0001,485,000
295,0002,385,000
295,0001,485,000
888,0003,840,000
295,0002,000,000
295,0001,485,000
295,0001,485,000

DecorNow hoan hỉ tặng bạn ưu đãi lên đến 40%. Đặt ngay!!

Hãy liên hệ DecorNow qua thông tin bên dưới, đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý gia chủ lựa chọn tranh phù hợp không gian thờ tại gia.

  • Email: contact@DecorNow.VN
  • Facebook: DecorNow.vn
  • Zalo: https://zalo.me/0328889398
  • Hotline: 032 888 9398
  • Địa chỉ DecorNow: Tòa nhà Thái An, 2290 Quốc Lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Việc tạo dựng uy tín thông qua sản phẩm/ dịch vụ chất lượng và sự hài lòng của QUÝ KHÁCH HÀNG là nền móng vững chắc cho sự phát triển thương hiệu dài lâu của DecorNow.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *