Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Tác dụng khi tụng Kinh Bát Nhã

Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Nguồn gốc và tác dụng khi tụng Kinh Bát Nhã

5/5 - (2 bình chọn)

Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Đây là bài kinh nổi tiếng được nhiều Phật tử biết đến trong Phật giáo Đại Thừa và Thiền tông. Người ta quan niệm rằng, tụng Kinh Bát Nhã sẽ giúp con người có thể đi đến cảnh giới giác ngộ. Cùng DecorNow tìm hiểu Kinh Bát Nhã là gì, tụng Bát Nhã Tâm Kinh có tác dụng gì và một số mẫu Bát Nhã Tâm Kinh phù hợp trang trí cho gian thờ tại gia.

Bát Nhã Tâm Kinh là gì?

Bát Nhã Tâm Kinh còn có tên đầy đủ là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, dịch sang tiếng Anh là “Heart of Perfect Wisdom Sutra”, tiếng Phạn là “Prajnaparamitahridaya Sutra”. Đây là văn bản được xem là tinh hoa của nhân loại, gồm khoảng 260 chữ và cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm khoảng 600 cuốn.

Bát Nhã Tâm Kinh vô cùng nổi tiếng và được nhiều quý Phật tử biết đến trong Phật giáo Đại Thừa và trường phái Thiền tông, gồm có các Phật tử đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Và không chỉ thế, trong vài năm gần đây, sức ảnh hưởng của Bát Nhã Tâm Kinh đã lan sang Phương Tây và được nhiều người Châu Âu, Châu Mỹ lưu truyền.

Theo giáo lý Phật pháp ghi chép lại, Kinh Bát Nhã chính là ngọn đuốc soi sáng cho con người thấy rõ con đường giác ngộ. Hai từ “Bát Nhã” mang ý nghĩa là trí tuệ, là sự tinh tấn để nhìn thấu tất cả sự thật của vạn vật trên đời. Đức Phật muốn chúng sanh hiểu rằng, con đường tu hành là con đường giác ngộ, là con đường vượt qua mọi chướng ngại, cản trở trong cuộc sống.

Bát Nhã Tâm Kinh là gì?
Bát Nhã Tâm Kinh là gì?

Tham khảo một số mẫu tranh đèn hiện đại thích hợp để trang trí khu vực thờ cúng tại gia của DecorNow:

Nguồn gốc của Kinh Bát Nhã là gì?

Kinh Bát Nhã là kinh quan trọng nhất trong bộ Kinh Đại Bát Nhã và nguồn gốc chính xác của Bát Nhã Tâm Kinh cho đến ngày nay vẫn còn được bỏ ngỏ. Theo Red Pine, bản ghi chép sớm nhất về kinh này là một bản dịch tiếng Trung, xuất hiện từ những năm của thế kỷ thứ 2.

Cho đến thế kỷ thứ 8, xuất hiện một bản dịch dài hơn với phần giới thiệu và kết luận được bổ sung vào bài kinh. Phiên bản này có kết cấu dài hơn so với bản trước và được Phật giáo Tây Tạng công nhận. Tuy nhiên, phiên bản dài hơn của Bát Nhã Tâm Kinh lại không phổ biến bằng so với bản trước.

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là một phiên bản mới được biên soạn và phổ biến rộng rãi khắp vùng Đông Á. Bài kinh này còn có những tên gọi khác như Kinh Kim Cang hoặc Kinh Kim Cương.

Nguồn gốc Bát Nhã Tâm Kinh là gì?
Nguồn gốc Bát Nhã Tâm Kinh là gì?

>> Xem thêm: Chú Lăng Nghiêm là gì?

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh có tác dụng gì?

Mở mang trí tuệ

Trí tuệ con người luôn phải mở mang để tiếp thu thật nhiều Phật pháp, tích luỹ những kiến thức được giảng dạy thông qua kinh văn. Kinh Phật là một kho tàng kiến thức khổng lồ với những bài học sâu sắc và thông tin chính xác theo suốt chiều dài lịch sử. Chính vì thế, thường xuyên tụng Bát Nhã Tâm Kinh sẽ giúp người tụng thấu hiểu được những tri thức hàng nghìn năm. Từ đó có thể thấu hiểu và áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày.

Định tâm

Ngoài mở mang trí tuệ, việc tụng bài kinh này còn giúp con người có được một tâm hồn thanh thản, an nhiên, tự do tự tại. Bên cạnh đó, người tụng Kinh Bát Nhã thường xuyên sẽ có đủ bản lĩnh và can đảm để vượt qua mọi khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.

Tích nhiều công đức

Người tụng kinh này thường xuyên với tâm trí trong sáng, không tạp niệm sẽ tạo ra công đức cho bản thân. Giúp bản thân người tụng có thể giới đạt đến cảnh giới giác ngộ, rũ bỏ được phiền não. Bên cạnh đó, không chỉ tạo ra công đức, tụng Bát Nhã Tâm Kinh giúp người tụng tích luỹ thật nhiều phước báu, được hưởng một cuộc đời hạnh phúc và an lạc.

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh có tác dụng gì?
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh có tác dụng gì?

>> Xem thêm: Chú Vãng Sanh là gì?

Bát Nhã Tâm Kinh có ý nghĩa gì?

Theo Phật giáo Đại Thừa, “từ bi” được bàn luận dựa trên hai thước đo là tuyệt đối và tương đối. Từ bi tuyệt đối là từ bi trong ánh sáng của Tánh không, tất cả mọi người đều trống rỗng vì đã được giải thoát. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói rằng, khổ đau trông rỗng và sự giải thoát khổ đau cũng trống rỗng.

Lòng từ bi tuyệt đối giúp con người duy trì việc giúp đỡ và hỗ trợ chúng sanh với lòng thành và không suy nghĩ chuyện thiệt hơn. Còn với lòng từ bi tương đối, nó đã thể hiện bản chất trống rỗng trong cuộc sống, trong các mối quan hệ giữa trái tim và sự tham lam. Bản thân cho rằng nó không thể xảy ra tuy nhiên nếu cùng nhau tạo ra thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Sự ra đời của Bát Nhã Tâm Kinh đã giúp truyền đạt bản chất của trái tim, đó chính là sự hoàn hảo của trí tuệ với cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Nó không quá phức tạp nhưng cũng không cung cấp chi tiết cho chúng ta, nó chỉ à một bản ghi nhớ ngắn gọn thể hiện toàn bộ các yếu tố trong cuộc sống tâm linh. Từng những quan điểm về giác ngộ cho đến những gì chúng ta có thể đạt được khi đã giác ngộ.

Bát Nhã Tâm Kinh có ý nghĩa gì?
Bát Nhã Tâm Kinh có ý nghĩa gì?

>> Xem thêm: Trì Chú Dược Sư 108 Biến – Tiêu Tai Bệnh Tật, Khổ Đau

Kinh Bát Nhã bản tụng Hán – Việt và dịch nghĩa

Kinh Bát Nhã bản tụng Hán – Việt

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành thức.

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc, thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đoã y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Kinh Bát Nhã bản tụng Hán - Việt
Kinh Bát Nhã bản tụng Hán – Việt

Dịch nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh

Khi Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại suy nghĩ thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau gian nan trong cuộc sống. Sắc và không có mối liên hệ mật thiết với nhau, sắc chẳng khác gì không, không chính là sắc, cứ thế thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Tướng không của các pháp chẳng sinh chẳng diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Cho nên trong điều này không có sắc không có thọ tưởng hành thức. Không có nhãn giới (mắt, tai, mũi, lưỡi) đến không có cả ý thức giới (thân ý).

Bát nhã Tâm Kinh không có vô minh vô thường cũng không có hết vô minh, không có chết đi mà cũng không thể nào không chết đi, đó là quy luật tồn tại trong Bát nhã Tâm Kinh.

Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã này thì tâm thông suốt tâm không còn bị cản bởi bất kỳ chướng ngại nào, tâm thông suốt và đủ can đảm nên không còn sợ hãi xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng.Người đời xem Bát nhã Ba la mật đa như là đại thần chú, là đại minh chú, là bộ kinh ở giới thượng cao nhất không hư dối.

Dịch nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh
Dịch nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh

>> Xem thêm: Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Thế Âm

Một số mẫu tranh Bát Nhã Tâm Kinh có chữ tại DecorNow

Bát Nhã Tâm Kinh tại DecorNow là dòng sản phẩm có hoạ tiết nội dung bài kinh cùng một số hình ảnh như cá chép, hoa mai, Mandala, chữ Phật… vô cùng hiện đại và phù hợp treo trong gian thờ của gia chủ.

DecorNow là đơn vị cung cấp các sản phẩm tranh từ tranh trúc chỉ cho đến tranh đèn hiện đại với các hoạ tiết Phật giáo. DecorNow tự hào được VTV và HTV đưa tin là thương hiệu uy tín và sản phẩm đáng tin dùng. Cùng với hàng chục nghìn sản phẩm đã cung cấp cho nhiều gia đình, chùa…

Các sản phẩm của DecorNow có những đặc điểm nổi bật như:

  • Công nghệ in mặt tranh độc quyền với ánh sáng nổi tạo chiều sâu và độ sắc nét cao giúp gian thờ nhà bạn trở nên ấm áp hơn. Chúng tôi có thể tự tin cam kết sử dụng tranh từ 10 – 20 năm mà vẫn giữ được màu tranh hoàn hảo.
  • Khung tranh được làm từ chất liệu PE Composite vô cùng cao cấp, độ dày trên khung tranh mỏng nhất thị trường giúp dễ dàng treo và bảo quản tranh.
  • Hệ thống đèn LED V3 giúp tiết kiệm điện năng lên đến 80%. Trong quá trình sử dụng không sản sinh tia cực tím.
  • Sản phẩm có thể chống va đập, ẩm mốc và mối mọt rất tốt.
  • Kết nối với thiết bị thông minh để có thể bật/tắt từ xa chỉ bằng điện thoại. Có thể hẹn lịch bật/tắt đèn, điều chỉnh cường độ sáng với nhiều mức khác nhau.

Tham khảo một số mẫu bát nhã tâm kinh NỔI BẬT NHẤT 2024 trang trí gian thờ của DecorNow:

Kết luận

Sau bài viết Bát Nhã Tâm Kinh là gì, hy vọng bạn đã hiểu hơn ý nghĩa và lợi ích của bài kinh này. Cũng như các mẫu tranh bát nhã tâm kinh vô cùng phù hợp để gia chủ trang trí phòng thờ ngay tại căn nhà của mình.

Nếu quý khách vẫn đang lựa chọn vật phẩm trang trí để treo phòng thờ, hãy ghé cửa hàng tranh trúc chỉ của chúng tôi. Nếu vẫn phân vân hay chưa rõ nên treo tranh như thế nào, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin bên dưới. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của DecorNow sẽ sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc và nhu cầu của quý khách.

Thông tin liên hệ của DecorNow tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm cho khách hàng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *