TỔNG HỢP 4 văn khấn rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu 2024 đầy đủ nhất

TỔNG HỢP 4 văn khấn rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu 2024 đầy đủ nhất

5/5 - (2 bình chọn)

Văn khấn rằm tháng Giêng là một điều không thể thiếu khi làm lễ cúng trong ngày Tết Nguyên Tiêu của người Việt Nam. Việc cúng bái rằm tháng Giêng nhằm để cầu bình an và thể hiện sự tôn trọng với gia tiên của mỗi gia đình. Cùng DecorNow tìm hiểu 4 văn khấn rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu 2024 chi tiết và đầy đủ nhất.

Văn khấn rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu

Tuỳ vào mỗi gia đình mà có các bài văn khấn rằm tháng Giêng khác nhau. DecorNow sẽ đề xuất cho các quý đạo hữu những bài khấn thông dụng nhất.

Đầu tiên là bài văn khấn rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu. Đây là bài văn khấn cúng rằm tháng Giêng phổ biến, thông dụng và được nhiều nhà niệm theo trong dịp Tết Nguyên Tiêu để mời chư Phật, gia tiên về thụ hưởng lễ vật. Dưới đây là chi tiết nội dung văn khấn rằm tháng Giêng trong dịp Tết Nguyên Tiêu:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:… ngụ tại:..

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia đình chúng con được vạn sự tốt lành, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu
Văn khấn rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu

>> Xem thêm: Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Phật Quan Âm – Lợi ích và hướng dẫn niệm kinh

Bài văn khấn cúng rằm tháng Giêng thờ gia tiên

Tiếp theo là văn khấn rằm tháng Giêng thờ gia tiên cổ truyền, đây là bài văn khấn cúng rằm tháng Giêng đã được lưu truyền lại trong dân gian và mỗi gia đình từ ông bà thời xa xưa.

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024.

Tín chủ (chúng) con là:… ngụ tại:…

Chúng con thành tâm có lời kính mời: Nhật cung Thái Dương Thiên tử tinh quân; Nam Tào, Bắc Đẩu tinh quân; Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân; Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân; Văn Xương, Văn Khúc tinh quân; Nhị thập bát tú, Ngũ hành tinh quân; La Hầu, Kế Đô tinh quân giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Đèn trời xán lạn chiếu thắp cõi trần. Xin các tinh quân lưu ân lưu phúc. Lễ tuy mọn bạc, lòng thành có dư. Mệnh vị an cư, thân cung khang thái.

Phục duy cẩn cáo!

Quote: Tham khảo các mẫu liễn thờ Cửu Huyền Thất Tổ đẹp và phù hợp nhất:

Bài khấn rằm tháng Giêng cúng Thần tài Thổ địa

Tiếp theo là bài văn khấn rằm tháng Giêng cúng Thần tài Thổ địa. Bài văn khấn cúng rằm tháng Giêng này để gia chủ thể hiện sự kính trọng với Thần tài Thổ địa và cầu mong hai vị phù hộ bản thân và gia đình may mắn, công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Nội dung của văn khấn rằm tháng Giêng cúng Thần tài Thổ địa tại gia như sau:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

Con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần.

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:.. ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn rằm tháng Giêng Thần tài Thổ địa
Văn khấn rằm tháng Giêng Thần tài Thổ địa

Lựa chọn các mẫu bài vị đặt bàn thờ Thần tài Thổ địa hợp phong thuỷ và đẹp mắt:

Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa

Trong ngày này, nếu các vị đạo hữu có thể sắp xếp thời gian đến lễ chùa có thể tham khảo bài văn khấn rằm tháng Giêng sau để tạo phước. Bài văn khấn cúng rằm tháng Giêng sau đây sẽ giúp các vị đạo hữu cầu được dẫn lối, phù hộ độ trì, tránh oán khí và tà ma xâm nhập, mang lại may mắn và sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Nội dung của văn khấn rằm tháng Giêng khi đến lễ chùa như sau:

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương (3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ tát,

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. ( 1 lạy, thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô thượng Chí tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật

Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. (1 lạy)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát (1 lạy)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy, quỳ đọc)

Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều vì ba độc: tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư

Niệm niệm âm vang tận pháp giới

Độ khắp chúng sinh nhập Bất thoái. (1 lạy)

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa
Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa

>> Xem thêm: Tranh thư pháp chữ Phật NỔI BẬT NHẤT 2024 của DecorNow

Trước khi thực hiện văn khấn rằm tháng Giêng nên chuẩn bị những gì?

  • Sắm sửa đồ cúng lễ, phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi khấn.
  • Dọn dẹp bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thần tài Thổ địa… phải thật sạch sẽ.
  • Có thể tắm rửa bản thân sạch sẽ, gột rửa những bụi bẩn trên người.
  • Cần phải thành tâm, cầu khẩn.
  • Theo quan niệm dân gian, cúng rằm tháng Giêng nên chọn vào giờ Ngọ (tức 11h – 13h) là giờ đẹp nhất. Ngoài ra, nếu không thể sắp xếp thời gian thì có thể cúng trong khoảng thời gian từ sáng sớm ngày 14 đến trước 19h ngày rằm.

Ý nghĩa của việc khấn cúng ngày rằm tháng Giêng

Cúng rằm tháng Giêng đã có từ thời xa xưa, người Việt tin rằng lễ cúng rằm này là một dịp để con cháu trong nhà thể hiện lòng thành kính và tôn trọng với gia tiên, chư vị Tôn thần. Cảm ơn những bậc bề trên đã luôn theo dõi và phù hộ cho gia đình, con cháu được hạnh phúc, ấm no, gia đình hoà thuận, khoẻ mạnh và công việc làm ăn được suôn sẻ.

Trang trí không gian khấn vái của gia chủ với sản phẩm của DecorNow

DecorNow vô cùng hân hạnh là đơn vị được nhiều quý Phật tử và sư thầy lựa chọn và tin dùng. DecorNow tự hào là đơn vị thiết kế và in tranh trúc chỉ, tranh trang trí cho phòng thờ với chất lượng tốt, thẩm mỹ và uy tín nhất. Các sản phẩm của DecorNow luôn được ưa chuộng nhất trên thị trường nhờ vào các đặc điểm nổi bật như:

  • Công nghệ in mặt tranh độc quyền với ánh sáng nổi tạo chiều sâu và độ sắc nét cao giúp gian thờ nhà bạn trở nên ấm áp hơn. Có thể tự tin cam kết sử dụng tranh từ 10 – 20 năm mà vẫn giữ được màu tranh hoàn hảo.
  • Khung tranh được làm từ chất liệu PE Composite vô cùng cao cấp, độ dày trên khung tranh mỏng nhất thị trường giúp dễ dàng treo và bảo quản tranh.
  • Hệ thống đèn LED V3 giúp tiết kiệm điện năng lên đến 80%. Trong quá trình sử dụng không sản sinh tia cực tím.
  • Sản phẩm có thể chống va đập, ẩm mốc và mối mọt rất tốt.
  • Kết nối với thiết bị thông minh để có thể bật/tắt từ xa chỉ bằng điện thoại. Có thể hẹn lịch bật/tắt đèn, điều chỉnh cường độ sáng với nhiều mức khác nhau.

>> Các mẫu sản phẩm tranh trúc chỉ treo phòng thờ nổi bật của DecorNow:

Kết luận

Sau bài viết TỔNG HỢP 4 văn khấn rằm tháng Giêng Tết Nguyên Tiêu 2024 đầy đủ nhất, DecorNow hy vọng bạn đã nắm được các bài văn khấn rằm tháng Giêng vào Tết Nguyên Tiêu năm 2024 Giáp Thìn này. DecorNow xin chúc quý đạo hữu có một năm mới thật nhiều sức khoẻ và may mắn.

Nếu quý khách vẫn đang lựa chọn tranh trúc chỉ để treo phòng thờ, hãy ghé cửa hàng tranh trúc chỉ của DecorNow. Nếu vẫn chưa rõ nên treo tranh như thế nào, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi với các thông tin bên dưới. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của DecorNow sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý khách.

Thông tin liên hệ của DecorNow tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm cho khách hàng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *